Mobile ERP (ERP Management 1/2014)Zeitschrift: ERP Management
Herausgeber: Gronau N.; Eggert, S.; 2014
Seitenanzahl: 64
Erschienen: 2014
ISBN 13: 9783955450625
Preis: 34.50 EUR
Kurzbeschreibung: - Cloud Computing
- ERP as a Service
- Mobile Technologien
- Apps auf mobilen Endgeräten
- ERP-Usability
- Serviceorientierung
- Business Intelligence
- Internationaler ERP-Rollout